Partneroldal

gyermekjoleti-szolgalat

NFU

nfu

www.nfu.hu


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Címlap

Az intézmény múltja és jelene

A lakosság szociális, mentális ellátása városunkban folyamatosan bővült, szakmailag differenciálódott, adekvátabb gondozási formák valósultak meg az elmúlt 30 év folyamán, különösen a rendszerváltás után.

 • 1987. március 1-jétől Szociális Gondozási Központ néven egyesítették a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását, mely ezt megelőzően már 1970, illetve 1972 (ÖNO) óta működött városunkban, de külön irányítás alatt.
 • 1989. november 1-jétől alakult meg a Családsegítő Központ Hajdú-Bihar megyében az elsők között.
 • 1991. október 1-jétől értelmi fogyatékosok nappali ellátásaként (ÉNO) csoportot (7 fő) hozott létre a Családsegítő Központ.
 • 1993-ban „Egyenlő Esélyt a Nagycsaládban Felnövő Gyermekekért Alapítvány” létrehozása, melynek alapító tagjai az intézmény dolgozói. Az alapítvány célja a nagycsaládban élő gyerekek segítése (tanulási költségek, ruházkodás, táboroztatás stb.).
 • 1996. szeptember 1-jétől integrációra, szakmai összevonásra került sor és új elnevezést kapott az intézmény Családsegítő és Gondozási Központ néven.
 • 1997. november 1-jétől megalakult a Gyermekjóléti Szolgálat.
 • 2004. szeptemberében a Családsegítő Központ szakmai egység Hb, Újvárosi u. 12. alatti épületbe költözött, mely egyben az intézmény székhelye is lett. Ebben a hónapban került sor a két Idősek Klubjának összevonására. Jelenleg Hb, II. Rákóczi F. u. 24. sz. alatt 40 férőhellyel működik az idősek nappali ellátása. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának telephelye megváltozott, Hb, Petőfi S. u. 31. sz. alatt működik.
 • 2004. december 1-jétől az ÉNO újabb csoporttal bővült, engedélyezett férőhelyek száma 16 fő lett.
 • 2005. április 1-jétől az intézmény új elnevezése: Szociális Szolgáltatási Központ.
 • 2005. október 1-jétől új alapszolgáltatásként a Családsegítő Központ szervezeti egységén belül szociális információs szolgáltatás működik.
 • 2006. novemberben az intézmény dolgozói "Tegyünk együtt többen többet" Egyesület (TETT) elnevezésű civil szervezetet hozott létre, melynek célja hátrányos helyzetű egyének, családok és csoportok segítése.
 • 2007. március 1-jétől új alapszolgáltatásként a szenvedélybetegek közösségi ellátása bevezetésére kerül sor.
 • 2008. július 9-től Pródon tanyagondnoki szolgálatot biztosítunk
 • 2009. január 1-jétől jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosított a városban

 

Az intézmény törvényi működésének feltételei

Az intézmény “A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény értelmében személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások közül ellátja az

 • étkeztetést
 • házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
 • családsegítést
 • idősek és fogyatékosok nappali ellátását
 • szenvedélybetegek közösségi ellátását
 • tanyagondnoki szolgáltatást

 

“A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapellátás keretében

 • gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.
 

welcome
Hajdúböszörmény városában intézményünk, a Szociális Szolgáltatási Központ 1970 óta működik. Mára a gyermekjóléti feladatok és szolgáltatások szervezeti egységét is magában foglaló, dinamikusan fejlődő intézményrendszer szolgálja a lakosok ellátásását. Az integrált intézmény szervezeti egységei együttműködnek, naprakész és pontos információkkal rendelkeznek.

A szolgáltatásaink folyamatos bővítettük a lakosság igényeihez, a társadalmi változásokhoz és törvényi rendelkezésekhez igazodva.

Kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak hozzánk bizalommal!

Szervezeti egységeink:

 • Családsegítő Központ
 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)
 • Idősek Klubja
 • Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Szenvedélybetegek közösségi ellátása
 • Étkeztetés
 • Tanyagondnoki Szolgálat
 
Joomla extensions by Siteground Hosting